សមាជិកថ្មី

33LWB

33% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ពី​ឆ្នោត 12BET

ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗ! ជាមួយរង្វាន់ធំ USD 83!

SBRE12

37% ប្រាក់រង្វាន់ទ្វេដងប្រចាំសប្តាហ៍

ចូលរួមជាមួយកម្មវិធី 12VIP ឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ទ្វេដង ពីហ្គេមចំនួន 5 មានដូចជា: 12SPORTS, កីឡាសិប្បនិម្មិត,ហ្គេមលេខ, គីណូ និងឆ្នោតរហូតដល់ USD 175!