XIN CHÚC MỪNG!!

TẤT CẢ THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG

DỰ ĐOÁN
COPA AMERICA

* GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT TỪ

300,000 VND LÊN ĐẾN 6,600,000 VND

XEM DANH SÁCH NGƯỜI CHIẾN THẮNG

HẠNG
TÊN ĐĂNG NHẬP
THƯỞNG TIỀN MẶT (VND)
1
tt0xxxx
6300
2
malxxxxxx
6000
3
ttvxxxxxxxxxx
6000
4
ducxxxxxxx
5700
5
thexxxxxxxx
5400
6
yuxxxxxxxxx
5100
7
ikuxxxx
5100
8
huaxxxxxx
5100
9
chexxxxxxx
5100
10
datxxxxx
5100
11
ckwxxxxxx
4800
12
ilixxxxxxxx
4800
13
000xxxxxx
4800
14
hadxxxx
4800
15
chrxxxxxx
4500
16
Maexxxxx
4500
17
Tiexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4500
18
wanxxxxxxxx
4500
19
cocxxxxxxxxxx
4500
20
tonxxxxx
4500
21
onexxxxxxx
4500
22
sarxxxx
4500
23
pirxxxxxxx
4200
24
he5xxxx
4200
25
hotxxxxxxxxxxx
4200
26
kanxxxxxxx
4200
27
Zjmxxxxxxxx
4200
28
kobxxxx
4200
29
vanxxxxxxx
4200
30
dunxxxxxxxxxx
4200
31
tuaxxxxxxxx
4200
32
Akhxxxxxx
4200
33
wizxxxxxxxxx
4200
34
BUNxxxxxxx
4200
35
Phuxxxxxxxxxx
3900
36
betxxxxx
3900
37
liuxxxxxxx
3900
38
haixxxxxxx
3900
39
cn2xxxx
3900
40
minxxxxxx
3600
41
memxxxxxx
3600
42
Vasxxxxxxx
3600
43
oo2xxxxxxx
3600
44
zjfxxxxxx
3600
45
LQLxxxx
3600
46
pypxxxx
3600
47
phaxxxxxxxxxxx
3600
48
DOAxxxxxxxx
3600
49
leexxxx
3300
50
comxxxx
3300
51
chixxxxxxxxxxxxxx
3300
52
lazxxx
3300
53
thhxxx
3300
54
Gonxxx
3300
55
cuoxxxxxxx
3300
56
280xxxx
3300
57
nooxxxxxx
3300
58
Chaxxxxxxx
3300
59
fraxxxxxx
3300
60
dowxxxxx
3300
61
arwxxxxxxx
3300
62
smoxxxxxxx
3300
63
surxxxxx
3300
64
thuxxxxxx
3300
65
kunxxxx
3300
66
t69xxxx
3300
67
j21xxx
3300
68
evixxxxxxxxxxxx
3300
69
alfxxx
3000
70
gugxxxxxxxx
3000
71
Nghxxxxxx
3000
72
byvxxxxx
3000
73
praxxxx
3000
74
361xxxxxxx
3000
75
chexxxxx
3000
76
711xxxxxxxxxx
3000
77
mayxxxx
3000
78
pirxxxxxxxxxx
3000
79
duyxxxxx
3000
80
svexxxxx
3000
81
ataxxxxxxx
3000
82
aldxxxx
3000
83
086xxxxxxxx
3000
84
Rxkxxxxxxxx
3000
85
091xxxx
3000
86
sukxxxxxxxxx
3000
87
Ramxxxxx
3000
88
kenxxxxxxxxx
3000
89
thaxxxxxxxxxxxxx
2700
90
sy0xxxxxx
2700
91
dapxxxxxxxxxx
2700
92
lamxxxxxxx
2700
93
mebxxxxx
2700
94
TTTxxxxxxxx
2700
95
choxxxxxxxx
2700
96
navxxx
2700
97
thtxxxxx
2700
98
Raixxxxxxx
2700
99
pacxxxxxx
2700
100
cj5xxxxxxx
2700
101
liyxxxxxx
2700
102
fraxxxxxxxx
2400
103
silxxx
2400
104
rinxxxx
2400
105
tiexxxxx
2400
106
chaxxxxxxxxx
2400
107
solxxxxxxxx
2400
108
jomxxxxxxxxx
2400
109
Sanxxxxxxx
2400
110
excxxxxxx
2400
111
balxxxxxx
2400
112
dodxxx
2100
113
stuxxxxxxxx
2100
114
heoxxxxxx
2100
115
lovxxxxxxx
2100
116
Varxxxxxxxx
2100
117
danxxxxx
2100
118
Keexxxxxxxxxx
2100
119
edixxxxxxxx
2100
120
xmexxxxx
1800
121
alwxxxxxx
1800
122
CHAxxxx
1800
123
niexxxxx
1800
124
qhhxxxxx
1800
125
xinxxxxx
1800
126
tuyxxxxxxxxxx
1800
127
panxxxxxxxxx
1500
128
othxxxx
1500
129
Traxxxxxxxxx
1500
130
famxxxxxxxxx
1500
131
QN1xxxxxxx
1500
132
haixxxxxxxx
1500
133
parxxxxxx
1500
134
claxxxxx
1500
135
SHIxxxxx
1500
136
thaxxxxx
1500
137
tomxxxxxx
1500
138
titxxxxxxx
1500
139
getxxxxxx
1200
140
Tonxxxx
1200
141
duyxxxxxxxx
1200
142
zp1xxxxxxxx
1200
143
ak4xxxxx
900
144
fobxxxxxxx
300
145
manxxxxxxxx
300
146
cupxxxx
300
147
panxxxxxx
300
148
yudxxxxxxxxxx
300
149
PKCxxxxx
300
+ ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
 1. Khuyến mãi áp dụng cho tất cả các thành viên của 12BET.
 2. Thời gian quy định:
  ∘ Thời gian gửi Dự Đoán: cho đến 23:59 (GMT +8) ngày 13/06/2021
  ∘ Thời gian hoàn thành Doanh thu cược: Từ 14/06 - 11/07/2021 (GMT+8)
 3. Chỉ có những cược đặt tại COPA trong BTi Thể Thao trong thời gian quy định nêu trên được tính vào doanh thu yêu cầu của khuyến mãi này. Cá cược hai bên, kết quả hòa, cược hủy hoặc vô hiệu sẽ không được tính vào Doanh Thu Cược.
 4. Thành viên chỉ được gửi Dự Đoán cho toàn bộ các trận đấu 1 (Một) lần duy nhất trong thời gian quy định. Nếu xảy ra lỗi bất kỳ trong việc gửi dự đoán, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Trực Tuyến để được hướng dẫn cụ thể.
 5. Sau khi gửi dự đoán, thành viên có thể đăng nhập tài khoản 12BET và kiểm tra lại dự đoán của mình tại mục Tin Nhắn Cá Nhân.
 6. Thành viên có thể thắng giải thưởng từ 300.000 VND - 6.600.000 VND tùy thuộc vào tổng số lượng dự đoán đúng kết quả các trận đấu.
 7. Thành viên có cơ hội dự đoán đúng 10/20 trận đấu tại vòng bảng để thắng giải thưởng cao nhất. Trận đấu có kết quả "Hòa" sẽ được xem là trận đấu không hợp lệ để tính vào tổng số dự đoán đúng của chương trình khuyến mãi này.
 8. Danh sách thành viên thắng giải sẽ được thông báo vào ngày 18/07. Tiền thưởng của khuyến mãi này có yêu cầu doanh thu cược x1 lần tại bất kỳ sản phẩm nào tại 12BET trước khi rút tiền.
 9. Yêu cầu doanh thu cược của tiền thưởng khuyến mãi này cần hoàn tất trong vòng 30 ngày. Nếu không, tiền thưởng và tiền thắng cược (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 10. 12BET có quyền tạm ngưng khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào với tất cả hay cá nhân thành viên, theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi chuẩn của 12BET.